Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin korzystania z Sali Zabaw Dla Dzieci „ BAWIALNIA” / ogólny /

 1. Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 1 roku do 11 lat
 2. Za wyjątkiem grup zorganizowanych, dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów).
 3. Rodzice mogą przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi .
 4. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na sali zabaw, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Niemniej jednak, w takiej sytuacji opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka, obsługę sali oraz przekazania numeru telefonu kontaktowego.
 5. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
 6. Na salę opiekunowie chodzą w skarpetach.
 7. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 8. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach w sali urodzinowej.
 9. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 10. Zabrania się wchodzenia do konstrukcji rodzicom i opiekunom.
 11. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione, o ile ich zgubienie bądź zniszczenie nie wynika z braku zachowania przez Salę Zabaw należytej staranności;
 12. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 13. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 14. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 15. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.
 16. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 17. Za szkody spowodowane za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń
 18. Na Sali Zabaw zabrania się:

– wspinania po zewnętrznych ścianach ( siatkach) konstrukcji zabawowej,

– skakania ze zjeżdżalni do basenu,

– wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,

– niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.

 1. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych itd.
 2. Przed podpisaniem umowy na organizację imprezy rodzic (opiekun) zostanie zapoznany z obowiązującym w Sali Zabaw Regulaminem i w przypadku akceptacji zawartych w nim warunków poświadczy ten fakt poprzez złożenie stosownego podpisu. Po zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie przyjęte zostanie zamówienie na organizację imprezy oraz podpisana zostanie umowa z uwzględnieniem warunków zawartych w Regulaminie

 

ZAPRASZAMY